sms mobile business solution

Net-Innova Platinum service

platinum_sms_service

Platinum service

“เพราะคุณ คือ ลูกค้าคนพิเศษที่มากกว่า...สำหรับเรา” เราจึงจัดเตรียมสิทธิพิเศษที่มากกว่าและเหนือกว่าด้วยสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Platinum Service อาทิ

 • การได้รับการดูแล และติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด เสมือนคนในครอบครัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเป็นผู้ให้คำปรึกษา
 • ได้รับช่องทางพิเศษในการรับแจ้งปัญหา เฉพาะสำหรับ Platinum Service
 • Guarantee Customer Support ในการตรวจสอบ และแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลา 10 นาที (ในเวลาทำการตั้งแต่ 08.30-17.30 น.) ภายหลังจากได้รับการแจ้งปัญหาได้รับรายงานสรุปทั้งยอดการใช้งาน SMS และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ SMS เป็นรายเดือน ประกอบด้วย
  • รายงานสรุปยอดการใช้ SMS
  • รายงานสรุป SMS Outsource
  • รายงานสรุปกิจกรรม 2-Way SMS Interactive Marketing
 • ฟรีกิจกรรม 2-Way SMS Interactive Marketing ตลอดอายุการใช้งาน (เฉพาะกิจกรรมที่เป็นมาตรฐาน)
 • ทราบล่วงหน้าก่อนใคร ผ่านระบบ email กรณีที่ระบบเกิดปัญหาในการใช้งาน
 • Technology News & Update เป็นบริการในการ Update ข่าวสารในแวดวง MobileBusiness Solution ผ่านทาง Email ทุกเดือน
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะได้รับกับกิจกรรมดี ๆ ที่บริษัทจะจัดขึ้นในอนาคต

ความพิเศษ ๆ แบบนี้ เฉพาะลูกค้าคนพิเศษที่มากกว่าเช่นคุณ... และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Platinum Service จะเป็นอะไรที่มากกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และแก้ไขปัญหาจากเราให้สมกับที่คุณไว้วางใจให้เรามีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานให้กับคุณ...

sms mobile business solution