sms mobile business solution

SMS SmartComm Marketing

SMS Marketing

Smartcomm Marketing – เพื่องานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ใช้งานง่าย ลดเวลาจัดเตรียมข้อมูล และมีฟังก์ชั่นที่ตอบสนองงานด้านการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ เช่น อวยพรวันเกิดอัตโนมัติ การแจ้งเตือนให้มาใช้บริการเมื่อถึงกำหนด แจ้งโปรโมชั่น

Highlight Feature SmartComm Marketing

 1. Automate Happy Birthday Greeting (ส่ง SMS อวยพรวันเกิด ณ วันคล้ายวันเกิดอัตโนมัติ)
  เพียง 4 ขั้นตอนไม่เกิน 3 นาที คุณก็สามารถตั้งวันเวลาส่ง SMS อวยพรวันเกิดลูกค้าจำนวนมากได้ตลอดทั้งเดือน หรือทั้งปี

 2. Template Wizard
  การสร้าง หรือ การบันทึกข้อความที่ต้องมีการใช้งานอยู่เป็นประจำ สามารถทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ได้จริง

 3. Personalized SMS direct from excel or text file
  สร้างข้อความ SMS แบบเฉพาะบุคคลได้โดยตรงจาก excel หรือ text ไฟล์ เช่นแจ้งการยอดคะแนนสะสม, แจ้งค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

 4. Import Wizard Tool to Address Book
  การนำข้อมูลรายชื่อลูกค้า ตัวแทนฯ หรือพนักงาน เข้าสู่สมุดรายชื่อ (Address Book) ของ SmartComm MKT สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยไฟล์ที่นำเข้าไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งรูปแบบการจัดเรียงใหม่ให้ตรงกับที่ระบบต้องการ เพราะตัวโปรแกรมจะปรับตัวเข้าหาข้อมูล

 5. Message Category
  สามารถกำหนดประเภทของข้อความได้ เช่น Promotion, Reminder, Birthday เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข้อความสำเร็จรูป (Template) และมีประโยชน์ในการออกรายงานแยกตามประเภท

 6. Reduce Call Center Handling via Sending a lot of SMS
  ในการส่งโปรโมชั่นไปยังลูกค้าจำนวนมาก ๆ และต้องการให้ลูกค้าติดต่อกลับ หากส่งพร้อม ๆ กัน ก็จะเกิดปัญหากับ Call Center คือ ไม่สามารถรองรับลูกค้าจำนวนมาก ที่โทร.กลับเข้ามาได้ทัน ทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจ และพลาดโอกาสในการขายได้ แต่ด้วยฟังก์ชั่นพิเศษของ SmartComm MKT สามารถให้ผู้ใช้แบ่งส่ง SMS จำนวนมาก ๆ ได้ตามความพอใจ เช่น สามารถระบุจำนวนเบอร์มือถือ และ ระยะเวลาในการส่งแต่ละครั้งได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถปัญหาการรับสายไม่ทันของ Call Center จะหมดไป

 7. Birthday Month Promotion
  SmartComm Marketing ช่วยให้คุณสามารถทำแคมเปญโปรโมทชั่นเดือนเกิดให้แก่ลูกค้าได้อย่างง่าย ๆ ผ่านสื่อที่ประหยัด และรวดเร็วที่สุดคือ SMS
sms mobile business solution