SMS Mobile Marketing service
SMS Mobile Marketing product
SMS Mobile Marketing service
SMS Mobile Marketing service
Net-Innova SMS Platinum service
sms mobile business solution

Net-Innova News

2 way sms, sms inter, sms marketing

Code mania 101

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม “Code mania 101 รวมพลคนบ้าโค้ด”

โดยครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 9 ชั้น 16 ห้องโรงละคอน (สะกดแบบนี้จริงๆ นะ)

ปีนี้ปรับ concept เป็นเข้าฟรี และ walk in ได้เหมือนเดิม แต่ถ้าอยากได้เสื้อก็ซื้อบัตรพร้อมเสื้อได้ครับ (ภายใน 2 มิถุนายน 2560) ส่วนท่านใดอยากสนับสนุนงานแตไม่สะดวกไปก็ซื้อจ่ายเงินสนับสนุนงานผ่าน Eventpop ได้เช่นกันครับ

ปีนี้ปรับ concept เป็นเข้าฟรี และ walk in ได้เหมือนเดิม แต่ถ้าอยากได้เสื้อก็ซื้อบัตรพร้อมเสื้อได้ครับ (ภายใน 2 มิถุนายน 2560) ส่วนท่านใดอยากสนับสนุนงานแตไม่สะดวกไปก็ซื้อจ่ายเงินสนับสนุนงานผ่าน Eventpop ได้เช่นกันครับ

sms mobile business solution